add-icon
user

نگهبان

یکشنبه, 23 اردیبهشت 1403 بازاریابی bookmark shared
شرایط شغلی
جنسیت: مرد ساعت کاری: 9 - 17 نوع قرارداد : پاره وقت بازه حقوق : 50000 راه های ارتباطی : ارتباط با کارفرما از طریق ارسال رزومه مزایا : ندارد محل کار :
شرح وظایف

dssdsd

معرفی شرکت
profile-image

موضوع فعالیت: مشخص نشده

user-profile